Przypomnij hasło

* - pole obowiązkowe

Logowanie i Rejestracja

Sprawozdanie z konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię" Wróć do listy

31-10-2012

http://gramwzielone.pl/bioenergia/4240/sprawozdanie-z-konferencji-biogaz-praktyczne-aspekty-inwestycji-w-zielona-energie

 

Sprawozdanie z konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię"

 
 
...
25 października 2012 r. w Warszawie odbyła się V edycja Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim praktycznym aspektom inwestycji w zieloną energię i zgromadziło 140 inwestorów. 

Kolejne edycje Konferencji stanowią odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej przewidującą co najmniej 15% udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 roku.
 
Konferencja „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” gromadzi przede wszystkim  inwestorów. Są to przedsiębiorstwa prywatne oraz zakłady komunalne i samorządy lokalne, które chcą włączyć biogaz do swojego bilansu energetycznego. Celem organizacji Konferencji jest umożliwienie uczestnikom kolejnych jej edycji poszerzenia swojej wiedzy o informacje dotyczące możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności. Wykładowcy - praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.
 
Rozwijana w kolejnych edycjach Konferencji tematyka związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników - stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw, jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Czwartkowa konferencja stanowiła przede wszystkim forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę.
 
O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.
 
Konferencję wsparły: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Przewodniczący Sejmowej Stałej Podkomisji ds. Energetyki - Andrzej Czerwiński, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polskie Stowarzyszenie Biogazu. Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.
 
Podczas Konferencji poruszone zostały następujące tematy:
 - Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych - Maciej Kapalski, Główny Specjalista, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
- Bioelektrownia Rzędów - aspekty technologiczne i społeczne inwestycji biogazowej - Wojciech Łukaszek, Dyrektor Programu Inwestycyjno-Naukowego Rzędów, EKOENERGIA
 - Proces inwestycyjny w biogazownie krok po kroku - Magdalena Papajewska, Project Development Manager, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.
 - Poprawa efektywności produkcji biogazu w biogazowniach poprzez ograniczenie ilości osadów w reaktorach - Tomasz Tłustochowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, CLIMBEX S.A.
 - Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych - Iwona Sajewska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 - Biogazowe agregaty kogeneracyjne - Jarosław Łukowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, Pełnomocnik Spółki, H. Cegielski-Poznań S.A.
 - Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox® - Tomasz Majewski, Prezes Zarządu, SEPARATOR Sp. z o.o.
 - Audyt technologiczny w projektach biogazowych - Maciej Gołębiewski, Prezes Zarządu, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 - Uwarunkowania technologiczne wtłaczania biometanu do sieci - Wacław Bilnicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju, PGNIG Energia SA
 - Możliwości zastosowania biogazu w transporcie - Projekt BIOMASTER - dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu BIOMASTER w Polsce, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 - GreenGasGrids - Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawa warunków przesyłu i przyłączanie biogazu do sieci dystrybucji
- Maria Dobrowolska, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 
Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:
- METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
- SEPARATOR Sp. z o.o.
- H. Cegielski - Poznań S.A.
- CLIMBEX S.A.
oraz
- Awbud S.A.
 
Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami. Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada szóstą edycję konferencji „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” na wiosnę 2013 roku. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

Progress Group