Przypomnij hasło

* - pole obowiązkowe

Logowanie i Rejestracja

Czysta Energia Miesięcznik Wróć do listy

24-12-2011

http://www.czystaenergia.pl/

 

 

CZYSTA ENERGIA to miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r., pierwszy na rynku wydawniczym w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej. Jest jednym z sześciu wydawanych przez prężnie rozwijającą się firmę ABRYS Sp. z o.o.z Poznania pism poświęconych gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Stanowi poszerzenie i uzupełnienie tematyki znanego od 20 lat PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO

Utrzymany w konwencji przeglądowej zawiera obecnie stałe działy: Informator, Wywiad, Prawo, Finanse, Edukacja, Projekty, Technologie, Reportaż oraz Forum. W miarę jak się rozwija, poddawany jest weryfikacji dostosowanej do potrzeb i przemian w polityce energetycznej. Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego jako elementu zasady ekorozwoju.

Pismo jest kolorowe, o objętości 52 stron, a w wydaniach targowych - 68 stron. W miarę pozyskiwania środków finansowych i wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju wiedzę, będzie zwiększało swą objętość. Podstawowy nakład to 6700 egz.

CZYSTA ENERGIA dostępna jest w prenumeracie.

Odbiorcami CZYSTEJ ENERGII jest administracja rządowa oraz samorządowa wszystkich szczebli (gminy, urzędy wojewódzkie, starostwa itd.), zakłady i przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej oraz spółki wodno-ściekowe. Docieramy również do bibliotek, instytutów, stowarzyszeń i instytucji finansujących oraz agencji i ośrodków doradztwa rolniczego, a także producentów maszyn, urządzeń i instalacji dla energetyki odnawialnej. Dużą grupę prenumeratorów stanowią obecnie odbiorcy indywidualni, pasjonaci i użytkownicy odnawialnych źródeł energii.

Dużą siłą miesięcznika jest patronowanie wielu tematycznym targom i konferencjom podczas których pismo dociera do szerokiego grona zainteresowanych branżą energetyki odnawialnej.