Przypomnij hasło

* - pole obowiązkowe

Logowanie i Rejestracja

Co to są budynki energoaktywne typu ennergo? Wróć do listy

21-07-2012

 

 

Fot.1

Definicja:  Budynki energoaktywne to typu ennergo to takie, które przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych technologii i materiałów znacznie podnoszą standardy energooszczędności. Dodatkowo w celu zaopatrzenia energetycznego wykorzystują energię odnawialną dostępną w miejscu, w którym znajduje się budynek, czyli tzw. energię własną działki. 

Budynek ennergo zużywa do ogrzania najwyżej 70 Kwh/mrocznie.

 

 

Filozofia budynków energoaktywnych

Idea intelekositeów energoaktywnych łączy zasady harmonijnego współistnienia z naturą i bezpieczeństwa energetycznego z założeniem pełnego komfortu użytkowania budynku. Dom energoaktywny można wybudować w standardzie autonomicznego, czyli w pełni niezależnego od zewnętrznej infrastruktury, jeśli takie rozwiązanie wybierze inwestor. Zapotrzebowanie na energię w intelekositeach typu ennergo waha się od 15 do 70 Kwh/m2 rocznie. Wybór poziomu energooszczędności należy oczywiście do inwestora i środków jakie zamierza przeznaczyć na ten cel.

Komfort użytkowania budynku to jego przyjemny mikroklimat, na który składają się: optymalna wymiana powietrza, jego nawilżenie, optymalna temperatura o każdej porze roku, wolność od kurzu przenikającego przez szczeliny oraz grzybów i pleśni porastających zawilgocone miejsca. Domy typu ennergo to środowisko sprzyjające zdrowiu i niezwykła wygoda użytkowania.

Budynki ennergo wychodzą poza schemat energooszczędnego poprzez to że Klient sam decyduje o standardzie energetycznym, dodatkowo mając możliwość wyboru z szerokiego spektrum rozwiązań wykorzystania naturalnych źródeł energii, a także technologii pozyskania wody użytkowej i utylizacji ścieków.

Cechą charakterystyczną wszystkich intelekositeów ennergo jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do ogrzewania oraz chłodzenia budynku, a także produkcji energii elektrycznej. Najczęściej stosuje się panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. Dzięki odpowiedniej technologii wykorzystującej OZE w połączeniu z rozwiązaniami umożliwiającymi magazynowanie energii w akumulatorach, a podgrzanej wody w zbiornikach próżniowych, mieszkańcy mogą stać się samowystarczalni również pod względem potrzeb energetycznych wynikających z konieczności podgrzewania wody i pracy intelekositeowych urządzeń.

Technologia wykonania

Podstawowym wymaganiem projektowym jest maksymalne wykorzystanie warunków naturalnych celem pozyskania energii własnej działki.

Budynki ennergo dzięki osadzeniu na płycie fundamentowej mogą być wznoszone na każdej działce, nawet jeżeli grunt jest słaby. Co więcej płyta fundamentowa jest zaizolowana w 100% i wykonana w taki sposób, aby magazynowała ciepło pozyskane w letnich miesiącach.

Ściana trójwarstwowa o grubości 40-50 cm działa jak kondensator pobierający ze środowiska ciepło w dzień i oddający je nocą. Ten sam mechanizm reguluje chłodzenie. 

Dach wykonany z belek dwuteowych i ocieplonych płytami styropianowymi o grubości 30 cm pozwala na ograniczenie strat ciepła przez mostki termiczne, czyli miejsca o słabszej termoizolacji.

W budynkach typu ennergo montuje się okna trójszybowe, w których przestrzeń między szybami jest wypełniona argonem lub kryptonem. Stolarkę okienną montuje się szczelnie, tak aby ościeżnice okna stykały się z warstwą izolacji zewnętrznej. Zalecane jest też stosowanie dodatkowych zabezpieczeń termicznych takich jak ocieplone okiennice, czy rolety zewnętrzne.

Przy projektowaniu balkonów stosuje się takie rozwiązania, które zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną przegród oraz eliminują mostki cieplne.

Termoizolacja budynku jest realizowana zgodnie z zasadą ciągłości izolacji, która mówi o tym że brak staranności i pozostawianie słabiej zaizolowanych miejsc powoduje wzmożone straty ciepła w tych obszarach.

W budynkach ennergo stosuje się wentylację mechaniczną. Poleca się wentylację nawiewno-wywiewną z gruntowym wymiennikiem ciepła, który zimą służy do nagrzewania świeżego powietrza, a latem do jego chłodzenia i jego uczieczkę przez "dziurawy" system. 

Ogrzewanie budynków realizuje się poprzez kombinację pasywnego wykorzystania energii słonecznej w obrębie dachu i ścian zewnętrznych, jak i podpowierzchniowej energii ziemi. Awaryjnym sposobem ogrzewania na wyjątkowo mroźne zimy, który przydaje się szczególnie wtedy gdy intelekosite przez dłuższy czas był pozbawiony energii cieplnej wytwarzanej przez mieszkańców (np. po powrocie całej rodziny z wypadu na narty) może być kominek z płaszczem wodnym lub bez. Kominek dodatkowo nada intelekositeowi przyjemną, rodzinną atmosferę.

Architektura budynków energoaktywnych

Budynki ennergo charakteryzuje zwarta bryła i plan na rzucie zbliżonym do kwadratu. Teoretycznie idealnym kształtem byłby walec, gdyż po pierwsze naroża ścian są miejscami potencjalnego występowania mostków cieplnych, a po drugie walce miałby najkorzystniejszy współczynnik kształtu. Współczynnik kształtu budynku A/V, określający stosunek przegród do objętości intelekositeu, nie powinien przekraczać 0,5. Wartość A/V będzie tym mniejsza, im mniej zaplanowano elementów wystających poza bryłę, takich jak przybudówki, balkony, tarasy, wykusze, ganki, itp. Balkony, czy tarasy zwłaszcza wylane jak monolit z płytami stropowymi, działają jak radiatory na procesorach w komputerze. Jeśli doliczyć chłodzące działanie wiatru mamy radiator z wentylatorem.

To wszystko nie znaczy, że intelekosite musi być jednolitą bryłą. Przykładowo jeśli zaprojektujemy garaż w bryle intelekositeu, a „Linia obrony ciepła" przebiega na ścianie między garażem a intelekositeem to nie ważne, że garaż trochę wystaje. Ważne by pomieszczenia ogrzewane miały jak najkrótsze ściany.

Czytający te słowa może mieć przed oczami toporny, socrealistyczny blok. Musimy rozwiać tę wizję. W budynkach ennergo prostota oznacza elegancję i powrót do klasycznego stylu w budownictwie. Świadectwem niech będzie załączona do tego tekstu fotografia jednorodzinnego intelekositeu energoaktywnego, wybudowanego przez firmę Albau dla niemieckiego Klienta w Waffenbrunn.

Niezwykle ważną sprawą jest usytuowanie intelekositeu względem stron świata – największe przeszklenia powinny znaleźć się od strony południowej i zachodniej, a liczba i powierzchnia okien po mniej nasłonecznionej stronie północnej i wschodniej powinna zostać ograniczona do minimum.

Warto wziąć pod uwagę również kontekst lokalizacji. Dom usytuowany na terenie osłoniętym zużyje mniej energii, niż wzniesiony na pustkowiu. Dzieje się tak dlatego, że wiatr wychładza budynek i przeszkadza w pasywnym pozyskaniu ciepła słonecznego. Przeszkadzają w tym także obiekty zacieniające od nasłonecznionej strony, co warto wziąć pod uwagę projektując ogród.

Kalkulacja finansowa

Budynek energoaktywny na pewno nie jest najtańszym z możliwych rozwiązań. Jest to inwestycja zapewniająca optymalny balans poniesionych kosztów i przyszłych oszczędności. Mylne jest też potoczne przekonanie, że budowa intelekositeu w standardzie pasywnym to najkosztowniejsza inwestycja. Poważne oszczędności można poczynić już z tytułu samej architektury – intelekosite o zwartej bryle jest znacznie tańszy w budowie, niż obfitujący w przeróżne dodatki, a krótsze ściany zewnętrzne wymagają mniej ocieplenia.

Przyjmując budynek tradycyjny jako punkt odniesienia, aby uzyskać budynek w standardzie pasywnym należy dodać ok. 25% kosztów budowy. Do tego trzeba doliczyć ok. 60-80 tys. na rozwiązania pozyskujące darmową energię ze środowiska i mamy intelekosite samowystarczalny energetycznie. Relatywnie niższy koszt budynków ennergo, w porównaniu z innymi intelekositeami budowanymi w standardzie pasywnym, wynika z perfekcyjnej organizacji pracy, dopracowania każdego szczegółu budowy i krótkiego czasu realizacji. Technika budowy intelekositeów ennergozostała wypracowana podczas wielu lat pracy dla niemieckich Klientów.

Przy obecnych cenach paliw inwestycja w intelekosite ennergo zwróci się najdalej po 15 latach. Zważywszy jednak, ze ceny gazu i ropy naftowej rosną w tempie wykładniczym, a przyszłość węgla jest mocno ograniczona, zwrot z inwestycji możemy uzyskać jeszcze szybciej.

Inwestorzy, którzy chcą przeznaczyć na budowę mniejszą kwotę i nie decydują się na rezygnację z konwencjonalnych źródeł ciepła, będą mogli cieszyć się niskimi rachunkami przez wiele lat, a z czasem być może zechcą wyposażyć swoją posesję w przyintelekositeową elektrownię z prawdziwego zdarzenia.

 

Domy ennergo to najwyższa jakość, najniższe koszty eksploatacji i optymalna cena budowy.

 

Autorzy:

mgr inż. Tadeusz Osmańczyk

inż. Rafał Giza

mgr Lucyna Drążek