Przypomnij hasło

* - pole obowiązkowe

Logowanie i Rejestracja

Będzie niższy podatek VAT na przydomowe mikroinstalacje? Wróć do listy

30-09-2019

Kategorie artykułu:

Obniżeniem VAT z 23 proc. na 8 proc. na mikroinstalacje fotowoltaiczne realizowane na przydomowym gruncie czy budynku gospodarczym może skutkować przyjęta przez posłów poprawka do projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do tej pory osoby montujące mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachach swoich domów mogą korzystać z niższego podatku od towarów i usług – wynoszącego 8 proc. Natomiast montaż prosumenckiej mikroinstalacji na przydomowym gruncie czy na budynku gospodarczym oznacza wyższy VAT na poziomie 23 proc., co istotnie zwiększa koszt całej inwestycji w porównaniu do instalacji montowanej na domowym dachu.

Teraz jednak pojawia się szansa na jednolitą stawkę VAT 8 proc. na prosumenckie mikroinstalacje dzięki uchwalonej wczoraj poprawce, która pojawiła się w procedowanej w Sejmie nowelizacji Prawa ochrony środowiska.

W projekcie nowelizacji pojawił się zapis zmieniający definicję budownictwa objętego programem mieszkaniowym.

Wprowadzona regulacja zakłada zmianę ustawy o podatku VAT, w art. 41 ust. 12a, który ma otrzymać brzmienie:

„Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich część (…) a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późniejszymi zmianami), funkcjonalnie z nimi związaną”.

Autorzy poprawki uzasadniają, że „rozpowszechnienie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, czyli instalacji o maksymalnej mocy do 50 kW, wykorzystywanych przez gospodarstwo domowe, małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnicze do produkcji energii na własny użytek, jest jednym z kluczowych elementów walki z zanieczyszczeniem powietrza, a także sposobem na dostarczenie Polakom czystej i taniej energii”.

Zaakceptowana wczoraj przez posłów poprawka oznacza, że właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 będą mogli wykonać instalację opodatkowaną stawką VAT 8 proc., jeśli ta instalacja będzie funkcjonalnie związana z tymi budynkami.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska trafi do Senatu, a gdy ten nie zgłosi uwag, zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta. Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.