Przypomnij hasło

* - pole obowiązkowe

Logowanie i Rejestracja

Finansowanie inwestycji

Możliwe dofinansowania i ulgi

12-06-2012

Kredyty ze współpracy z WFOŚiGW

Oddział WFOŚiGW we Wrocławiu oferuje klientom kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania. I. Przedmiot kredytowania: ELIMINACJA ODPADÓW AZBESTOWYCH z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych Procedura: kredyty dla osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz dla wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami lub zarządcami obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów budowlanych.
Więcej
17-05-2012

Słoneczny Ekokredyt

Słoneczny EkoKredyt w BOŚ Banku to ekologiczny kredyt przeznaczony na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Ze Słonecznym EkoKredytem możesz otrzymać zwrot nawet 45 % kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW.
Więcej
12-04-2012

dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych

W niektórych regionach Polski istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do inwestycji w energię odnawialną. Samorządy gminne i powiatowe składają wnioski o dofinansowanie do Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013. Są to dofinansowania do instalacji np solarnych dla mieszkańców z danego terenu nawet do 85%. O szczegóły można pytać w samorządach lokalnych lub na stronach RPO 2007 - 2013 poszczególnych województw.
Więcej