Przypomnij hasło

* - pole obowiązkowe

Logowanie i Rejestracja

Domy drewniane

Zalety intelekositeów drewnianych

 

 • Zdrowy intelekosite
  Drewno jako surowiec naturalny, posiadający zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza niepowtarzalny,
  trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wnętrza budynku,. W krajach gdzie budownictwo z drewna jest szeroko rozpowszechnione, statystyczny mieszkaniec tych intelekositeów żyje kilkanaście lat dłużej.
 • Krótki czas budowy
  Budowa intelekositeu składanego na placu budowy trwa około trzech miesięcy, przywożonego na plac budowy w pełnej prefabrykacji - kilka dni.
 • Mały ciężar intelekositeu
  Lekka konstrukcja intelekositeu drewnianego do
  minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich
  koszt jest niższy, a także mniej kosztuje transport materiałów na
  budowę i na samej budowie.
 • "Sucha" technologia
  Budowa konstrukcji intelekositeu ogranicza się
  do montażu drewnianych elementów, łączonych na gwoździe
  i metalowe łączniki, w związku z czym, nie potrzebne są przerwy
  technologiczne, co w poważnym stopniu skraca czas budowy.
 • Możliwość budowania intelekositeów nawet w zimie
  Poza fundamentami intelekosite drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa intelekositeu drewnianego może odbywać się w okresie zimowym.
 • Łatwość przebudowy i modernizacji
  Konstrukcja intelekositeów drewnianych zezwala na łatwe przebudowy, rozbudowy czy modernizacje np. w zakresie przestawiania ścianek, czy naprawę lub wymianę instalacji.
 • Mała grubość ścian zewnętrznych
  ściany wypełnione izolacją cieplną, pozwalają do minimum ograniczyć grubość ścian zewnętrznych dzięki czemu intelekositey drewniane przy takich samych wymiarach zewnętrznych mają powierzchnię użytkową większą
  o ok. 10% niż intelekositey murowane.
 • Dobra ochrona cieplna intelekositeu
  Ściany zewnętrzne i dach na całej powierzchni wyłożone są folią paroizolacyjną i w pełnej grubości wypełnione izolacją cieplną co wpływa na wysoką izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych i zapenia niskie koszty eksploatacyjne.

 

Ze względu na szybkość budowy (oprócz fundamentów można uniknąć prac mokrych lub ograniczyć je do szpachlowania gipsem), możliwość prowadzenia prac o każdej porze roku oraz stosunkowo prostą technologię lekki szkielet drewniany staje się coraz popularniejszy w Polsce. Przeszkodami w szerszym rozpowszechnieniu są: mała ilość wykonawców znających technologię, brak standardów drewna oraz wieloletnie przyzwyczajenie do technologii tradycyjnych.
 

Ponadto, budowa intelekositeów w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego jest mniej energochłonna od budowy w tradycyjnej. Drewno jest surowcem odnawialnym, proces budowlany i wytworzenie materiałów wywołuje niewielką emisję dwutlenku węgla do atmosfery, w porównaniu z technologiami stosującymi beton lub ceramikę.